Link-2-Secure

Cybersecurity and data breach news

Europol i Frontex – wymiana oficerów łącznikowych

W grudniu 2020 Europol i Frontex, europejska agencja ds. granic i straży przybrzeżnej, podpisały porozumienie w sprawie wymiany oficerów łącznikowych. Porozumienie to jest częścią wspólnego planu działania podpisanego w zeszłym roku przez dyrektorów wykonawczych obu agencji, którego celem jest wzmocnienie wspólnych wysiłków agencji na rzecz poprawy bezpieczeństwa obywateli UE.

Urzędnicy łącznikowi przyczynią się do wymiany informacji między obiema agencjami.

„Z niecierpliwością czekam na przyjęcie pierwszego oficera łącznikowego Europolu w Warszawie jeszcze w tym roku. Wymiana informacji między obiema agencjami usprawni pracę straży granicznej i wesprze dochodzenia” – powiedział dyrektor wykonawczy Fronteks-u Fabrice Leggeri.

„Cieszę się, że mogę powitać oficera łącznikowego Fronteks-u w naszej siedzibie w Hadze”. Posiadając ponad 250 funkcjonariuszy z prawie 50 krajów i agencji, Europol jest gospodarzem największej sieci organów ścigania w Europie. Oficerowie łącznikowi spotykają się i tworzą wspólną sieć, budują silne międzynarodowe relacje robocze, koordynują współpracę operacyjną i bezpiecznie dzielą się informacjami o przestępstwach i najlepszymi praktykami” – dodała dyrektor wykonawcza Europolu Catherine De Bolle.

Pierwsi oficerowie łącznikowi rozpoczną pracę w Warszawie i w Hadze jeszcze w tym roku.