Link-2-Secure

Cybersecurity and data breach news

Raport CERT.PL o incydentach – podsumowanie roku 2021

CERT.PL opublikowało raport za 2021 rok dotyczący incydentów związanych z cyberbezpieczeństwem w Polsce.

CERT.PL opublikowało raport za 2021 rok dotyczący incydentów związanych z cyberbezpieczeństwem w Polsce.

Okazuje się, że najpowchecniej występującym incydentem były ataki phisingowe – 76,57% co przekłada się na ilość 22 575 incytdentów (zgłoszonych lub udokumentowanych) i stanowi wzrost rok-do-roku aż o 196%. Jak działali przestępcy? okazuje się, że najczęściej podszywali się pod Facebook’a.

Drugim typem incydentów było szeroko rozumiane szkodliwe oprogramowanie (zarejestrowanych 2 847 incydentów, czyli 9,66% całości). Liczba tego typu incydentów w porównaniu do roku ubiegłego wzrosła o 281%.

Trzecie miejsce w rankingu liczby zarejestrowanych incydentów w ubiegłym roku przypada kategorii obraźliwych i nielegalnych treści, w tym spamu (1,05%).

Co siekawe CERT dokonał również analizy incydentów w podziale na sektory gospodarki.
Zarejestrowano łącznie 8 339 incydentów, które wystąpiły w sektorze szeroko rozumianych mediów. stanowi to około 28,28% wszystkich zarejestrowanych incydentów. Sektor ten obejmuje między innymi incydenty występujące w mediach społecznościowych, prasie czy telewizji. Wśród wszystkich incydentów mediach, znaczna część (91,73%) to incydenty typu phishing.

Na drugim miejscu plasuje się sektor handlu hurtowego i detalicznego (m.in. incydenty w serwisach aukcyjnych oraz sklepach internetowych). W sektorze tym zarejestrowano ogółem 17,38% wszystkich incydentów, co daje liczbę 5 125 zdarzeń. Najpowszechniejsze incydenty to zdarzenia typu phishing – co stanowi aż 89,17%.

Trzecim sektorem z wynikiem 4 338 incydentów jest sektor poczta i usługi kurierskie. I tutaj również najpowszechniejszymi są zdarzenia związane z atakami typu phishing – 84,14%.

Pełna treść raportu dostępna jest na stronach CERT.PL  (plik PDF)