Link-2-Secure

Cybersecurity and data breach news

#SayNO – Internetowy przymus seksualny i wymuszenie jest przestępstwem.

Poradnik dla dzieci i nastolatków w ramach akcji #SayNO

Poradnik dla dzieci i nastolatków w ramach akcji #SayNO

Czy ktoś, kogo spotkałeś tylko online poprosił Cię o przesłanie mu zdjęć i/lub filmów o tematyce seksualnej, lub o wykonywanie czynności o charakterze seksualnym za pośrednictwem kamery internetowej? Czy ta osoba prosi Cię o zachowanie w tajemnicy kontaktu, grożąc, że opublikuje Twoje zdjęcia lub filmy wideo w Internecie lub podzieli się nimi z przyjaciółmi i rodziną, jeśli nie wyślesz więcej lub nie zapłacisz pieniędzy?

To jest przestępstwo. Nazywa się to internetowym przymusem seksualnym i wymuszeniem.

Jeśli Ci się to przydarzy:

  • #SayNO!
  • Poszukaj pomocy.
  • Powiedz przyjacielowi lub dorosłemu, któremu ufasz, albo zgłoś to na policję. Nie jesteś sam/sama.

 

Przestępcy mogą próbować skontaktować się z Tobą online, aby uzyskać zdjęcia lub filmy wideo o charakterze seksualnym. Aby to osiągnąć, będą starali się sprawić, że poczujesz się wyjątkowo, podszywając się pod swojego przyjaciela. Mogą mówić Ci miłe rzeczy, aby zdobyć Twoje zaufanie. Mogą również zachęcić Cię do podjęcia wirtualnej rozmowy i dokonywania czynności o charakterze seksualnym. Kiedy już zdobędą Twoje zdjęcia lub filmy wideo o tematyce seksualnej, mogą zażądać od Ciebie więcej, albo poprosić Cię o pieniądze, grożąc zamieszczeniem zdjęć w Internecie lub podzieleniem się nimi z przyjaciółmi i rodziną, jeśli nie zrobisz tego, co Ci każą. Potrafią być bardzo sprytni w sprawianiu, że poczujesz się winny tego, co się stało, aby powstrzymać Cię przed uzyskaniem pomocy.

Mimo że takie zachowanie może występować również w środowisku rówieśniczym, niniejsza rada koncentruje się na działalności przestępczej prowadzonej przez dorosłych. Taka osoba nie jest osobą, której należy ufać. Jest ona przestępcą i powinna być ścigana. Wiele ofiar nie zwraca się o pomoc ani nie zgłasza na policję, ponieważ są zażenowane materiałem, który posiada sprawca, lub nie wiedzą, że są ofiarami przestępstwa.

JAK DZIAŁAJĄ PRZESTPCY
Kiedy atakują osoby nieletnie, przestępcy mają dwie główne motywacje:

Zainteresowanie seksualne dziećmi, gdzie przedmiotem takiej działalności (często w formie korespondencji prowadzonej online, za pomocą chatów lub komunikatorów) jest pozyskanie materiałów o charakterze seksualnym (zdjęć i/lub filmów wideo przedstawiających dziecko) lub też doprowadzenie do spotkania o charakterze seksualnym poza Internetem (w tzw. realu).

(Pobierz grafikę – wymuszenia o charakterze seksualnym)

 

Cel ekonomiczny, gdzie przestępcy dążą do uzyskania korzyści finansowych z wymuszeń.

(Pobierz grafikę – przestępstwa o charakterze seksualnym w celu wyłudzenia pieniędzy)

 

***

Link2Secure.com posiada zgodę EUROPOL-u na wykorzystywanie materiałów ze strony www.europol.europa.eu w celu zapobiegania cyberprzestępczości, propagowania właściwych zachowań i zwiększania świadomości czytelników portalu w kontekście cyberbezpieczeństwa.

Treści pozyskane ze strony https://www.europol.europa.eu/activities-services/public-awareness-and-prevention-guides/online-sexual-coercion-and-extortion-crime

Tłumaczenie własne redakcji.