Link-2-Secure

Cybersecurity and data breach news

DarkMarket: największy na świecie nielegalny serwis dark-web’owy umożliwiający m.in. handel narkotykami oraz kradzionymi danymi został zlikwidowany

DarkMarket, największy na świecie nielegalny rynek w darkweb-ie, został zlikwidowany w ramach międzynarodowej operacji z udziałem Niemiec, Australii, Danii, Mołdawii, Ukrainy, Wielkiej Brytanii (Krajowa Agencja ds. Przestępczości) i USA (DEA, FBI i IRS). Europol wspierał tę operację specjalistyczną analizą operacyjną i koordynował współpracę transgraniczną zaangażowanych państw.

DarkMarket, największy na świecie nielegalny rynek w darkweb-ie, został zlikwidowany w ramach międzynarodowej operacji z udziałem Niemiec, Australii, Danii, Mołdawii, Ukrainy, Wielkiej Brytanii (Krajowa Agencja ds. Przestępczości) i USA (DEA, FBI i IRS). Europol wspierał tę operację specjalistyczną analizą operacyjną i koordynował współpracę transgraniczną zaangażowanych państw.

DarkMarket w liczbach:

 • prawie 500 000 użytkowników;
 • ponad 2 400 sprzedawców;
 • ponad 320 000 transakcji;
 • ponad 4 650 bitcoinów i 12 800 monero przetransferowanych.

Przy obecnym kursie odpowiada to sumie ponad 140 milionów euro. Sprzedawcy oferowali głównie wszelkiego rodzaju narkotyki, fałszywe pieniądze, skradzione lub podrobione danymi kart kredytowych, anonimowe karty SIM i złośliwe oprogramowanie.

Niemcy przejmują inicjatywę
Centralny Wydział Śledczy w niemieckim mieście Oldenburg aresztował w weekend obywatela Australii, który jest domniemanym operatorem DarkMarket. Śledztwo, prowadzone przez jednostkę ds. cyberprzestępczości Prokuratury Generalnej w Koblencji, pozwoliło funkcjonariuszom zlokalizować i zamknąć serwis, wyłączyć serwery i skonfiskować infrastrukturę teleinformatyczną – ponad 20 serwerów w Mołdawii i na Ukrainie. Przechowywane dane dadzą śledczym nowe wskazówki do dalszych poszukiwań moderatorów, sprzedawców i nabywców.

Zaangażowanie Europolu:

 • Ułatwiona międzynarodowa wymiana informacji.
 • Zapewnione specjalistyczne wsparcie operacyjne.
 • Zapewnienie zaawansowanej analizy, która pomogła władzom niemieckim w identyfikacji i odnalezieniu domniemanego administratora.
 • Wsparcie Niemiec w koordynowaniu współpracy transgranicznej z partnerami międzynarodowymi.

Zespół Europolu ds. sieci Dark Web
Jedną z inicjatyw Europolu jest stworzenie skoordynowanego podejścia do egzekwowania prawa w celu zwalczania przestępczości w darkweb-ie. Dotyczy to organów ścigania z całej UE i spoza niej oraz innych odpowiednich partnerów i organizacji, takich jak Eurojust. Aby osiągnąć ten cel, Europejskie Centrum ds. Cyberprzestępczości (EC3) Europolu utworzyło specjalny zespół ds. darkweb-u, który ma współpracować z partnerami UE i organami ścigania na całym świecie w celu ograniczenia rozmiarów tej nielegalnej szarej strefy gospodarki.

Zespół ten zapewni kompletne, skoordynowane podejście:

 • dzielenie się informacjami;
 • zapewnienie wsparcia operacyjnego i wiedzy fachowej w różnych dziedzinach przestępczości;
 • opracowanie narzędzi, taktyki i technik prowadzenia dochodzeń w ciemnej sieci;
 • identyfikowanie zagrożeń i celów.

Zespół ma również na celu wzmocnienie wspólnych działań technicznych i dochodzeniowych, organizowanie szkoleń i inicjatyw w zakresie budowania potencjału, wraz z kampaniami prewencyjnymi i uświadamiającymi – strategia 360° przeciwko przestępczości w dark web-ie.

Wspólne zaangażowanie całego środowiska organów ścigania na całym świecie oraz skoordynowane podejście organów ścigania po raz kolejny dowiodły swojej skuteczności. Skala operacji w Europolu świadczy o globalnym zaangażowaniu w walkę z wykorzystywaniem „ciemnej sieci” jako środka do popełniania przestępstw.