Link-2-Secure

Cybersecurity and data breach news

Nastolatkowie, cyberprzemoc a uzależnienie od social media

Związek pomiędzy nadmiernym korzystaniem z mediów społecznościowych a zachowaniami związanymi z cyberprzemocą wśród nastolatków.

Nowe badania przeprowadzone przez University of Georgia dowodzą, że istnieje związek pomiędzy nadmiernym korzystaniem z mediów społecznościowych a zachowaniami związanymi z cyberprzemocą wśród nastolatków.

„Znacząca liczba nastolatków w różnych krajach ma za sobą historię przestępstw związanych z cyberprzemocą, bycia ofiarą cyberprzemocy lub obu tych zjawisk. Badania nad charakterystyką cyberprzemocy są coraz liczniejsze, ale potrzeba więcej badań empirycznych na próbach nastolatków z Ameryki Północnej. W tym artykule opisano badanie przekrojowe, w którym przebadano krajową próbę nastolatków (N = 428) w Stanach Zjednoczonych w celu zbadania związków między uzależnieniem od mediów społecznościowych, ogólnym poczuciem ważności, powiązaniami ze szkołą, depresją/lękiem i popełnianiem cyberprzemocy. Nasze wyniki wskazują, że wyższe wyniki uzależnienia od mediów społecznościowych, większa liczba godzin spędzanych w sieci oraz identyfikacja jako mężczyzna znacząco przewidywały popełnienie cyberprzemocy. Tak więc osoby, które spędzają więcej czasu w sieci, mają wyższe wskaźniki uzależnienia od mediów społecznościowych i identyfikują się jako mężczyźni, mogą być bardziej narażone na popełnienie aktów cyberprzemocy. Przedstawiliśmy implikacje tych wyników dla klinicystów pracujących z młodocianymi klientami.”

Badanie prowadzone przez główną autorkę Amandę Giordano, profesor nadzwyczajną w UGA Mary Frances Early College of Education, wykazało, że nastolatki z wyższymi wynikami uzależnienia od mediów społecznościowych, które spędzały więcej godzin w sieci, częściej angażowały się w cyberprzemoc.

Osoby stosujące cyberprzemoc, które dopuszczają się takich zachowań jak ataki osobiste, nękanie lub zachowania dyskryminacyjne, rozpowszechnianie oszczerczych informacji, przedstawianie się w sieci w złym świetle, rozpowszechnianie prywatnych informacji, wykluczenie społeczne i cyberstalking, częściej identyfikują się jako mężczyźni.

Giordano stwierdziła, że anonimowość i wolność od konsekwencji czynią cyberprzemoc kuszącą.

„Są ludzie, którzy angażują się w cyberprzemoc w sieci z powodu anonimowości i braku odwetu,” powiedziała Mirage News.

„Sprawca nie ma szansy zobaczyć, jak szkodliwe jest jego zastraszanie i wyciągnąć wnioski ze swoich błędów i zrobić coś innego. Jest to przerażająca sytuacja, ponieważ nie ponoszą oni żadnych konsekwencji, tak jak w przypadku nękania poza siecią.”

Giordano powiedziała, że oczekiwania dorosłych co do tego, jak nastolatki będą korzystać z internetu, mogą nie być realistyczne.

„Masz tych nastolatków, którzy są jeszcze w środku rozwoju poznawczego, ale dajemy im technologię, która ma światową publiczność, a następnie oczekujemy, że będą dokonywać dobrych wyborów”, powiedziała.

W badaniu wzięło udział 428 młodych ludzi w wieku od 13 do 19 lat, którzy spędzali w sieci średnio ponad siedem godzin dziennie. Średni czas spędzony w sieci w ciągu jednego dnia przekroczył 12 godzin.

Giordano poinformowała, że nastolatki uzależnione od mediów społecznościowych będą surfować po nich przez całą noc, nawet jeśli spowoduje to wyczerpanie, słabe oceny w szkole lub kłótnie z rodzicami.

Powiedziała, że nastolatki uzależniły się od uderzenia dopaminy dostarczonej przez serwisy społecznościowe zaprojektowane do funkcjonowania jako konkursy popularności rozgrywane publicznie.

„To prowadzi do uzależniającego zachowania, a oni mogą używać cyberprzemocy jako sposobu na zdobycie polubień, udziałów, komentarzy i retweetów” – powiedziała Giordano.

” Potrzebne jest zaangażowanie szkół i doradców szkolnych aby wcześnie podjąć działania prewencyjne i edukować uczniów na temat ryzyka uzależnienia od niektórych z tych zachowań, takich jak gry i media społecznościowe”, dodała.

Oryginalny artykuł opublikowany w Info Security Magazine

 


Jesteś świadkiem lub ofiarą cyberprzemocy? Zapoznaj się z TYM ARTYKUŁEM jak przeciwdziałać takim sytuacjom.  #SayNO