Link-2-Secure

Cybersecurity and data breach news

Likwidacja VPN Safe-Inet [EUROPOL]

Organy ścigania podsłuchiwały VPN Safe-Inet wykorzystywany przez przestępców.

W dniu wczorajszym wirtualna sieć prywatna (VPN) Safe-Inet, z której korzystały największe grupy cyberprzestępców na świecie, została zlikwidowana w ramach skoordynowanych działań na rzecz przestrzegania prawa, prowadzonych przez niemiecką komendę główną policji w Reutlingen wraz z Europolem i organami ścigania z całego świata.

Usługa VPN Safe-Inet została zlikwidowana, a jej infrastruktura w Niemczech, Holandii, Szwajcarii, Francji i Stanach Zjednoczonych przejęta. Serwery zostały wyłączone, a po przejęciu domeny w Internecie pojawiła się przygotowana przez Europol strona „splash page”. Ta skoordynowana operacja likwidacji została przeprowadzona w ramach Europejskiej Multidyscyplinarnej Platformy Przeciwdziałania Zagrożeniom Kryminalnym (EMPACT).

Działająca od ponad dziesięciu lat sieć Safe-Inet była wykorzystywana przez niektóre spośród największych cyberprzestępczych grup na świecie (m.in. odpowiedzialnych za ataki ransomware, naruszenia e-skimming i inne formy poważnej cyberprzestępczości).

W świecie przestępczym VPN Safe-Inet był postrzegany jako jedno z najlepszych dostępnych narzędzi pozwalających na uniknięcie przechwycenia przez organy ścigania, oferując do 5 warstw anonimowych połączeń VPN.

Organy ścigania były w stanie zidentyfikować około 250 przedsiębiorstw na całym świecie, które były szpiegowane przez przestępców korzystających z Safe-Inet. Podmioty te zostały uprzedzone o planowanym ataku ransomware na ich systemy, co pozwoliło im na podjęcie działań mających na celu ochronę przed zagrożeniem.

W wielu krajach prowadzone są dochodzenia w celu zidentyfikowania i podjęcia działań przeciwko niektórym użytkownikom Safe-Inet.

Międzynarodowa cyberprzestępczość
Międzynarodowa współpraca policyjna miała kluczowe znaczenie dla powodzenia tego śledztwa, ponieważ infrastruktura krytyczna została rozproszona po całym świecie.

Europejskie Centrum ds. Cyberprzestępczości (EC3) Europolu wspierało dochodzenie od samego początku, skupiając wszystkie zaangażowane państwa w celu opracowania wspólnej strategii i zorganizowania intensywnej wymiany informacji i dowodów niezbędnych do przygotowania się do końcowej fazy likwidacji.

Przewodniczący Komendy Głównej Policji w Reutlingen, Udo Vogel, powiedział:
Dochodzenie prowadzone przez naszych specjalistów ds. cyberprzestępczości przyniosło taki sukces dzięki doskonałej współpracy międzynarodowej z partnerami na całym świecie. Wyniki pokazują, że organy ścigania są równie dobrze powiązane jak przestępcy.

Szef Europejskiego Centrum ds. Cyberprzestępczości Europolu, Edvardas Šileris, oświadczył:
Silne relacje robocze, które Europol rozwijał między śledczymi zaangażowanymi w tę sprawę po obu stronach świata, miały kluczowe znaczenie dla likwidacji tej usługi (Safe-Inet). Przestępcy mogą uciekać, ale nie mogą się ukrywać przed organami ścigania, a my będziemy nadal niestrudzenie współpracować z naszymi partnerami, aby ich przechytrzyć.