Link-2-Secure

Cybersecurity and data breach news

Francja: aresztowanie 14 osób podejrzanych o wykorzystywanie seksualne dzieci w Internecie.

Akcja francuskiej policji przy wsparciu EUROPOLU - 14 aresztowanych oraz przejętych 1,058 zdjęć (pornografia dziecięca).

Ogólnokrajowa operacja prowadzona przez francuską żandarmerię (Gendarmerie nationale) przy wsparciu Europolu, skierowana do podejrzanych o wykorzystywanie seksualne dzieci w Internecie, doprowadziła do 14 aresztowań. Operacja o nazwie „Horus” miała miejsce między 16 a 20 listopada 2020 r. Podejrzani wykorzystywali portale społecznościowe, aby zbliżyć się do nieletnich w wieku od 12 do 13 lat i nakłonić ich do dzielenia się intymnymi zdjęciami i filmami wideo. Podejrzani, którzy zostali aresztowani, podobno nie mieli ze sobą żadnych powiązań, a trzech z nich zostało już skazanych. Na moment publikacji artykułu, operacja Horus przyczyniła się do zidentyfikowania ośmiu potencjalnych ofiar i przejęcia 1,058 nielegalnych zdjęć.

Akcja była koordynowana przez C3N (centrum ds. cyberprzestępczości francuskiej żandarmerii). Ponad 50 śledczych śledziło działalność internetową dużej liczby użytkowników. Podejrzani użytkownicy często zmieniali swoje pseudonimy (nicki), co utrudniało dochodzenie.

Wsparcie Europolu udzielone podczas działań obejmowało analizę operacyjną i krzyżowe kontrole baz danych w czasie rzeczywistym, aby umożliwić identyfikację potencjalnych podejrzanych i ofiar.

Europejskie Centrum ds. Cyberprzestępczości (EC3) Europolu wspiera organy ścigania w państwach członkowskich w zapobieganiu i wykrywaniu wszelkich form przestępczości związanych z seksualnym wykorzystywaniem dzieci. Zapewnia ono pomoc i wiedzę fachową w zwalczaniu dystrybucji materiałów przedstawiających wykorzystywanie dzieci we wszelkiego rodzaju środowiskach internetowych oraz w zwalczaniu wszelkich form przestępczych zachowań w środowisku online wobec dzieci, takich jak na przykład uwodzenie dzieci przez Internet, propagowanie nielegalnych treści – w tym mające charakter wymuszeń seksualnych i transmisji na żywo (on-line).

#SayNO – Kampania przeciwko wymuszeniom seksualnym w Internecie i wymuszeniom na dzieciach.