Link-2-Secure

Cybersecurity and data breach news

Hiszpania rozbija dużą rosyjskojęzyczną sieć przestępczości zorganizowanej, która przeniknęła do instytucji publicznych.

Ta duża organizacja przestępcza była zaangażowana w działalność przestępczą na całym świecie i pranie aktywów w Hiszpanii.

W dniu 14 grudnia Europol wsparł hiszpańską policję (Policiá National) w likwidacji dużej rosyjskojęzycznej sieci przestępczości zorganizowanej dużego ryzyka zaangażowanej w korupcję i pranie pieniędzy w Hiszpanii. Ta rozbudowana sieć przestępcza, zaangażowana w szereg innych działań przestępczych, w tym w zabójstwa, handel narkotykami, bronią, handel ludźmi i wymuszenia, działała w całej Europie, Ameryce Południowej i Stanach Zjednoczonych. Biorąc pod uwagę wysoką pozycję w hierarchii osób objętych dochodzeniem, operacja rozpoczęta w 2013 r., jest największą operacją przeciwko rosyjskojęzycznej przestępczości zorganizowanej najwyższego szczebla w Hiszpanii w ciągu ostatnich 10 lat.

Operacja doprowadziła do:

  • aresztowania 23 osób
  • 18 rewizji domów
  • przejęcia 10 sztuk broni
  • przejęcia 23 nieruchomości, 16 wysokiej klasy pojazdów, diamentów i wirtualnych portfeli (kryptowalut)
  • zajęcia rachunków bankowych i aktywów majątkowych o wartości milionów euro
  • przejęcia 300 000 EUR i 35 000 USD w gotówce

Przestępcy zdołali przeniknąć do różnych hiszpańskich instytucji publicznych. Jednym z głównych celów była możliwość prowadzenia działalności filantropijnej w ramach instytucji publicznych, co pozwoliło grupie przestępczej przeniknąć do administracji. Pozwoliło to sieci na bezkarne prowadzenie działalności, pokonanie przeszkód prawnych i uzyskanie szeregu korzyści administracyjnych, w tym ochrony przed dochodzeniami policyjnymi i sądowymi oraz ułatwienie klientom organizacji przestępczej uzyskania hiszpańskiego miejsca zamieszkania. Wśród „inwestujących” w działalność grupy znaleźli się przestępcy z Europy Wschodniej posiadający najwyższą władzę w świecie podziemnym – znani jako „złodzieje”. Do sieci przyłączyli się prawnicy, urzędnicy, politycy, biznesmeni i hakerzy, co zwiększyło ich możliwości operacyjne.

Infiltracja państwa i kontrola nad sektorem turystycznym
Dochodzenie ujawniło, w jaki sposób przywódcy organizacji przestępczych kontaktowali się z osobami objętymi dochodzeniem w celu przeprowadzenia operacji prania pieniędzy. Działania te obejmowały różne projekty inwestycyjne, takie jak nabywanie gruntów w celu rozwoju luksusowych projektów nieruchomościowych oraz zakup restauracji, magazynów przemysłowych, działek i łodzi. Do prania zagranicznych aktywów grupa wykorzystywała sieć fałszywych spółek założonych w różnych okręgach, w tym w Ameryce Południowej. Przestępcy korzystali z zaawansowanych technologii, takich jak kryptowaluty. Planowali zakupić jeden z głównych klubów nocnych na wyspie Ibiza oraz przejąć sektor życia nocnego i gastronomii, zarówno na wybrzeżu lewantyńskim, jak i na wyspach Balearów. Jest to wyraźny sygnał, że ta niebezpieczna rosyjskojęzyczna sieć przestępczości zorganizowanej planowała kontrolę kluczowych sektorów hiszpańskiej gospodarki, takich jak sektor turystyczny, oraz infiltrację instytucji państwowych.

Europol od samego początku wspierał dochodzenie jako sprawę o wysokim priorytecie. Europol ułatwił wymianę informacji i zapewnił wsparcie analityczne. Europol wysłał ekspertów na miejsce, aby na bieżąco weryfikowali informacje operacyjne z bazami danych Europolu i zapewniali wsparcie techniczne.

Ze względu na zwiększone zagrożenie, jakie stanowią zorganizowane grupy przestępcze wysokiego ryzyka, Europol wzmacnia swoją działalność, zapewniając sprawne wsparcie operacyjne państwom członkowskim UE lub innym państwom, budując silne sojusze operacyjne mające na celu walkę z podmiotami zajmującymi się przestępczością zorganizowaną.

Siedziba główna Europolu znajduje się w Hadze w Holandii i wspiera 27 państw członkowskich UE w ich walce z terroryzmem, cyberprzestępczością i innymi poważnymi i zorganizowanymi formami przestępczości. Współpracuje również z wieloma państwami partnerskimi spoza UE oraz organizacjami międzynarodowymi. Począwszy od różnych ocen zagrożeń po gromadzenie danych wywiadowczych i działania operacyjne, Europol dysponuje narzędziami i zasobami, które są niezbędne do tego, by uczynić Europę bezpieczniejszą.

[materiał EUROPOL-u]