Link-2-Secure

Cybersecurity and data breach news

Europol i Eurojust – nowa umowa w sprawie finansowania rozszerzająca współpracę w ramach projektu SIRIUS

W tym tygodniu Europol i Eurojust podpisały umowę w sprawie współpracy, która rozszerzy ich partnerstwo we wspieraniu organów ścigania i organów sądowych w zakresie transgranicznego dostępu do dowodów elektronicznych. Ta nowa umowa, obowiązująca od stycznia 2021 r. do czerwca 2024 r., wzmacnia sukces projektu SIRIUS i rozpoczyna drugą fazę jego rozwoju i udoskonalania.

Rozpoczęty przez Europol w 2017 r. projekt SIRIUS ma na celu wspieranie wspólnego rozwoju praktycznych i innowacyjnych narzędzi oraz rozwiązań dla organów ścigania i organów sądowych UE, które mogą wspierać dochodzenia prowadzone przez Internet. Eurojust wniósł znaczący wkład w projekt SIRIUS, tworząc tym samym perspektywy dla organów sądowych UE. Na mocy tej nowej umowy Eurojust staje się pełnoprawnym partnerem projektu.

Praktyczne środki przedstawione w nowym porozumieniu są następujące:
wzmocnienie i przyspieszenie bezpośredniej współpracy między organami ścigania i dostawcami usług internetowych w celu uzyskania dostępu do dowodów elektronicznych poprzez wymianę doświadczeń;
wymiana najlepszych praktycznych doświadczeń i szkolenia dla specjalistów z UE w zakresie obowiązujących w USA przepisów związanych z procedurą wzajemnego porozumienia prawnego;
rozszerzenie zasięgu działania SIRIUS w celu rozwoju współpracy w zakresie istniejących inicjatyw i projektów z wybranymi krajami spoza UE w oparciu o interesy państw członkowskich UE.

O programie SIRIUS
Utworzony przez Europol w październiku 2017 r. projekt SIRIUS stanowi główny punkt odniesienia w Unii Europejskiej w zakresie wymiany wiedzy na temat cyfrowych dochodzeń transgranicznych dla organów ścigania i organów sądowych. Produkty i usługi SIRIUS są obecnie dostępne dla ponad 5 000 specjalistów, reprezentujących wszystkie państwa członkowskie UE i 17 państw spoza UE. Eurojust, partner w projekcie od początku 2018 r., stał się pełnym współbeneficjentem finansowanego projektu. Ponadto Europejska Sieć Sądowa również ściśle współpracuje z tym projektem.
Projekt SIRIUS został sfinansowany przez służby Komisji Europejskiej ds. instrumentów polityki zagranicznej.